Διαφημιστείτε και Επωφεληθείτε

Προβάλετε τώρα την επιχείρησή σας / τα προϊόντα σας, στοχοθετημένα και οικονομικά με την

Προωθητική Υπηρεσία του Συνδέσμου ΑΕ&ΕΠΕ, επιλέγοντας ένα πακέτο προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Η εξειδικευμένη διαφημιστική Ομάδα του ΣΑΕ αναλαμβάνει την υποστήριξη της επιχείρησης / των προϊόντων σας με:

όπως και:

Στο πακέτο διοργάνωσης περιλαμβάνεται η δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικής πρόσκλησης, προώθηση μέσω των social media, παρακολούθηση συμμετοχών, διαμόρφωση χώρου, υποδοχή, coffee break.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε το προωθητικό πακέτο που σας ενδιαφέρει και να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας

 

Δηλώστε ενδιαφέρον